Make your own free website on Tripod.com

KERTAS KERJA SEMINAR PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU GLOBAL (MTP3012)

 

APA YANG ANDA FAHAM TENTANG KAPITALISME, TERANGKAN PERSAMAAN DAN PERBEZAANNYA DENGAN SOSIALISME. HURAIKAN SEJAUH MANA KEDUANYA MAMPU MENYELESAIKAN MASALAH SEJAGAT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0 PENDAHULUAN

Kita hidup di dalam dunia yang semakin cepat berubah. Zaman teknologi maklumat sudah tiba dan dengan itu peluang baru ini boleh menjadikan kehidupan kita lebih bahagia. Tetapi peluang untuk merosak masyarakat kita juga menjelma bersama.

Isu yang bakal diperkatakan ini adalah isu yang hangat diperbincangkan dewasa kini iaitu isu ekonomi dan masalah sejagat yang patut diselesaikan bersama. Isu ini bukan sahaja menjadi isu di negara kita Malaysia, malah di negara-negara dunia ketiga.

Fahaman kapitalis mutlak yang kini mula muncul sebagai ideologi baru yang kuat sehinggakan ia boleh menggulingkan kerajaan dan mencetuskan bencana ekonomi. Kesan dari pengaruh orientalis terhadap ilmu pengetahuan moden, terlahirlah berbagai 'isma' yang bertopengkan ideologi moden, seperti Sistem Nasionalisme, Sosialisme, Sekularisme dan Kapitalisme yang kononnya sebagai suatu ketrampilan ke arah penyelesaian pelbagai masalah hidup.

Suatu isme yang cukup besar pengaruhnya di dunia adalah Kapitalisme dan Sosialisme. Dunia menjadi tidak aman dan selalu terjadi peperangan kerana kedua golongan yang ekstrim ini selalu berebut pengaruh, di mana negara yang sedang membangun dijadikan alat permainan mereka.

 

DEFINISI DAN CIRI-CIRI

Definisi Kapitalis

Sistem kapitalis telah diasaskan oleh Adam Smith yang juga dikenali sebagai 'Bapa Kapitalisme'. Ideologi tentang kapitalis ini telah diutarakan oleh beliau di dalam bukunya yang bertajuk "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation" pada tahun 1976. Antara intipati yang disebut ialah "dengan memberi kebebasan kepada manusia untuk menggunakan sepenuhnya harta, pendapatan dan kebolehan masing-masing, maka akan dapatlah membina suatu perlumbaan ekonomi seterusnya memberi kemakmuran kepada masyarakat." (Wan Baharuddin Wan Mamat, 1995).

Secara umumnya definisi kapitalis boleh dilihat daripada tiga bahagian iaitu definisi kapitalis secara umum, Kapitalis Barat Moden dan Neo Kapitalis. (Baharudin Yatim, 1995).

Kapitalis secara umum

Ia merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur kebebasan kepada individu untuk mempunyai harta dan alat perusahaan atau perkembangan penuh untuk institusi-institusi kewangan. Pada umumnya sistem ini digambarkan sebagai merangkumi konsep-konsep kebebasan bagi inisiatif, persaingan dan pendorong keuntungan.

Kapitalis Barat Moden

Ianya satu fahaman dalam sistem ekonomi yang telah tumbuh di Eropah semenjak kurun pertengahan. Ia telah berkembang dengan lebih pesat lagi selepas zaman Renaissance Eropah pada abad ke 14 hingga ke 17 masehi dan sezaman dengan :

Kelahiran ideologi-ideologi palsu ciptaan Yahudi

Kemusnahan kuasa gereja Kristian dan sistem milik tanah oleh Bangsawan.

Kelahiran fahaman sekularisme dan liberalisme di mana agama dipisahkan dari aktiviti-aktiviti duniawi.

Pertumbuhan dan perkembangan kilang-kilang perusahaan di Peranchis selepas revolusi Peranchis 1789M.

Neo Kapitalis

Ia merupakan satu aliran kapitalis baru di masa kini, yang telah didefinisikan oleh Dato Seri Mahathir Mohamad dalam Berita Harian, 5 Jun 1998 sebagai penggabungan syarikat-syarikat besar untuk melahirkan syarikat gergasi yang akan berusaha untuk menguasai dan memiliki syarikat-syarikat kecil.

Menurut Dato Seri Dr Mahathir Mohamad apa yang sedang berlaku sekarang ialah penggabungan syarikat-syarikat besar di Barat yang sedang rancak berjalan untuk melahirkan syarikat gergasi yang akan berusaha menguasai dan memiliki syarikat di Asia. Ekonomi Asia akan dikuasai dan ditadbir keseluruhannya oleh orang bukan Asia. Asia Tenggara akan menjadi pengkalan pengeluaran barangan kos rendah untuk menyaingi barangan beberapa ekonomi Asia yang gagal dikuasai oleh syarikat asing tetapi negara itu juga akan menyerah kalah.

Kesannya ialah kerajaan sukar untuk menahan gelombang baru ini kerana arus alirannya yang cukup kuat. Maka dengan itu akan wujudlah syarikat-syarikat Nasional yang bukan lagi milik kerajaan. Rakyat akan mula memberontak kerana tidak puas hati dengan pengambilalihan ini.

Berdasarkan ketiga-tiga definisi di atas, bolehlah dikatakan bahawa kapitalisme bermaksud pemisahan secara total di antara ekonomi dan tampuk pemerintahan. Ia adalah sistem sosial yang berasaskan hak persendirian (private ownership) di mana hak individu tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain.

Menurut kapitalis juga, pengasingan hanyalah berasaskan premis kapitalis, yang bermaksud mengakui tentang hak individu (individual right). Dari segi politik dan sistem ekonominya pula ia berasaskan doktrin hak individu. Ini bermakna bahawa kapitalis mengakui setiap individu mempunyai "diri sendiri", iaitu tiada kawalan dari orang lain serta mempunyai hak untuk menjalani kehidupan mengikut cara pilihan mereka selama mana ia tidak mengganggu hak orang lain.

Kapitalis juga mendakwa bahawa ia boleh mewujudkan keharmonian sosial melalui usaha-usaha untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Di bawah kapitalisme usaha-usaha untuk memenuhi kestabilan ekonomi seseorang individu itu diyakini boleh memberi manafaat kepada keseluruhan masyarakat.

Di dalam membolehkan seseorang individu itu bertindak tanpa melanggar peraturan kerajaan, secara tidak langsung kapitalisme juga telah menyebabkan kekayaan tercipta dengan cara yang paling efektif, dimana ianya meningkatkan taraf hidup , peluang-peluang ekonomi dan pengagihan barangan kepada setiap individu. Pasaran bebas beroperasi dengan sebegini cara supaya setiap individu boleh mencipta kekayaan untuk diri sendiri. Dengan ini tanpa disedari ia juga telah mencipta kekayaan untuk orang lain , yang bermaksud "yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin". Fahamilah bahawa kapitalisme telah menyumbang kepada kepentingan ekonomi untuk semua termasuk kepada bukan kapitalis.

Bertentangan dengan kepercayaan umum, kapitalisme bukanlah satu sistem yang mengekploitasikan masyarakat untuk kepentingan golongan kaya yang merupakan minoriti. Bahkan sebenarnya sosialisme yang menyebabkan pengekploitasian secara sistematik terhadap buruh. Oleh kerana kerajaan sosialis memegang monopoli ke atas buruh dan produktiviti maka tidak wujud insentif dalam ekonomi. Masalah ini wujud kerana kerajaan sosialis hanya menyediakan keperluan minima kepada pekerja . Ekploitasi merupakan nature kepada sosialis kerana individu tidak boleh hidup untuk kepentingan diri sendiri.

Definisi Sosialis

Pengasas sosialisme ialah Karl Marx atau nama asalnya Mordechai (1818-1885 M). Sosialisme adalah satu istilah umum yang digunakan bagi teori ekonomi dan politik yang memperjuangkan suatu sistem yang berasaskan kepada hak milik untuk kelompok atau pemerintah yang menguruskan semua sumber penghasilan dan pengagihan barang-barang. Istilah ini kadang-kadang telah digunakan untuk teori-teori ekonomi yang pelbagai daripada : teori yang memperjuangkan suatu sistem yang berasaskan kepada hak milik untuk kerajaan bagi agensi-agensi perkhidmatan masyarakat dan sumber-sumber penghasilan yang tertentu sahaja hinggalah kepada teori sosialisme (Marxisme) yang memperjuangkan suatu sistem yang berasaskan kepada peguasaan secara total oleh pemerintah semua program ekonomi dan arahnya. (Baharuddin Yatim dan Sulaiman Nordin, 1993).

Sosialisme telah wujud sejak dari zaman Greek tua lagi. Plato adalah di antara tokoh yang membincangkan tentang fahaman ini di dalam bukunya yang bertajuk 'Republica'. Beliau berusaha mencari jalan keluar kepada suatu bentuk hidup bersistem setelah berlaku huru hara dan kacau bilau.

Jika dilihat kepada definisi sosialis sebenarnya memperjuangkan kebebasan dan keutamaan masyarakat serta mengambil kira kepentingan individu. Ia menafikan tentang pemilikan pemilikan khas (private property) di kalangan individu, tetapi memberi penekanan ke atas penyusunan pengeluaran dan pengedaran barangan atas dasar kolektif.

Ciri-ciri Kapitalis

a. Manusia diberi kebebasan mutlak dalam berfikir

Manusia berhak mengamalkan sesuatu konsep keimanan mengikut sesuka hati mereka, kerana itu merupakan kehendak semulajadi manusia. Menurut kapitalis juga pemerintah tidak mempunyai hak untuk campur tangan.

Kebebasan memberi pendapat

Setiap individu berhak serta bebas untuk memberikan pendapat didalam menentukan corak kehidupan masyarakat, merangka undang-undang dan menentukan kuasa pemerintahan.

Penentuan nilai hidup sosial

Didalam kapitalis nilai-nilai sosial manusia ditentukan oleh keupayaan mental, emosi, sentimen umum dan persekitaran. Kesejahteraan total dapat dicapai dengan perlaksanaan konsep kebebasan sosial serta memenuhi nikmat fizikal dan hawa nafsu dalam kehidupan.

Konsep ekonomi bebas

Sesiapa saja boleh menjalankan aktiviti ekonomi secara bebas didalam sesebuah negara. Di dalam menjalankan perniagaan setiap individu itu bebas melakukan apa cara pun untuk mengumpul kekayaan walau pun ianya melanggar etika ( menipu, putar-belit, rasuah). Undang-undang hanya bertindak sebagai pengawal sahaja. Tindakan hanya akan diambil jika ianya mengancam keselamatan negara.

Ciri-ciri Sosialis

Memperjuangkan untuk kesamatarafan yang hakiki

Menurut sosialis mereka lebih memperjuangkan kebebasan dan keutamaan masyarakat berbanding keperluan individu. Isu utama sosialis ialah berjuang untuk mencapai hak kesamarataan yang hakiki.

Penafian fahaman agama

Sosialis menganggap agama hanya merupakan satu penipuan lantaran itu mereka menafikan sebarang fahaman agama. Frederick Engles salah seorang ahli sosialis menyatakan "bahawa setiap nilai-nilai moral yang juga dihubung rapat dengan konsep agama itu dicetuskan oleh suasana ekonomi yang berjalan":. Atas alasan inilah maka sosialis menolak sebarang fahaman yang berkaitan dengan agama.

Kebebasan memberi pendapat

Menurut fahaman sosialis tidak wujud langsung kebebasan untuk memberi pendapat. Oleh yang demikian jika dilihat dari aspek politik tidak wujud sebarang parti pembangkang.

Corak hidup

Sosialis bertujuan untuk menghapuskan kewujudan kelas-kelas didalam masyarakat. Diperingkat awal, golongan marhain berjaya mengalahkan golongan kaya untuk mewujudkan kesamarataan taraf yang akhirnya dapat mencapai taraf hidup yang ideal.

Tiada pemilikan

Individu-individu di dalam sistem sosialis tidak mempunyai hak untuk memiliki harta benda yang lebih daripada keperluannya. Di sini kerajaan mempunyai hak keatas semua kekayaan termasuk sumber-sumber dan punca-punca pengeluaran.

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN

2.1 Persamaan Kapitalis dengan Sosialis

Kedua-dua fahaman ini membincangkan tentang isu-isu ekonomi. Konsep yang diketengahkan oleh kedua-dua fahaman ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, iaitu cara-cara untuk mengumpul kekayaan, pasaran didalam ekonomi dan pengagihan sumber.

Persamaan yang jelas antara keduanya ialah persamman dari segi matlamat di mana didapati bahawa matlamat terakhir kapitalisme dan sosialisme adalah sama iaitu pemusatan kuasa pemerintah kepada satu kumpulan politik yang mempunyai semua jentera-jentera penghasilan dan penguasaan matawang dan harta. Kedua-duanya menggunakan fahaman sekularisme untuk merosakkan nilai-nilai agama bagi tujuan menegakkan kuasa dan pengaruh mereka. Kedua-dua iaitu kapitalisme dan sosialisme adalah juga ideologi antarabangsa.

Perbezaan Kapitalis dengan Sosialis

Hak individu

Di dalam kapitalis setiap individu mempunyai hak keatas setiap sesuatu seperti kebebasan bersuara, pemilikan harta serta hak untuk menentukan pucuk pimpinan. Kapitalis menekankan konsep 'individual rights' didalam perlaksanaan sistem ini.

Sementara itu sosialis pula percaya individual rights hanya akan melebarkan jurang strata di dalam masyarakat. Oleh itu sosialis mengambil dasar menentukan hak kekayaan yang boleh dimiliki oleh rakyatnya . Sebagai contoh negara China yang masih teguh mengamalkan fahaman sosialis dewasa kini, di negara ini kekayaan yang dimiliki oleh rakyat ditentukan oleh kerajaan bukannya berdasarkan jenis pekerjaan atau taraf pendidikan.

Peranan pemerintah

Perbezaan peranan pemerintah bagi kedua-dua fahaman ini amat ketara. Negara yang mengamalkan sosialis rakyat tidak berpeluang untuk memilih pemimpin di mana tidak ada pilihanraya. Ini bermakna pemerintah yang ada adalah hasil rampasan kuasa dan sistem pemerintahan hari ini diwarisi berdasarkan kekananan di dalam organisasi ( parti). Negara kapitalis pula, pemerintah ditentukan melalui pilihanraya.

Peranan pemerintah di dalam negara sosialis mengawal sepenuhnya hak pemilikan dan pengagihan sumber-sumber ekonomi negara. Sementara di dalam negara kapitalis, pemerintah menyediakan peraturan untuk mengawal keadaan sahaja tetapi rakyat bebas memilih untuk melakukan aktiviti yang ingin mereka lakukan.

Pasaran

Di dalam negara kapitalis, mereka mengamalkan pasaran bebas iaitu sesiapa sahaja, dengan cara apa sekalipun boleh mengumpul kekayaan untuk diri sendiri. Berbanding dengan negara sosialis yang tidak membuka ruang pasaran yang luas kepada rakyat negara sendiri serta masyarakat luar. Ia mengadakan kawalan yang ketat ke atas aktiviti ekonominya.

Pemilikan dan pengagihan sumber-sumber pengeluaran

Dari segi pemilikan dan pengagihan sumber-sumber pengeluaran, negara kapitalis memberi kebebasan kepada rakyatnya. Ini berbeza dengan negara sosialis di mana pemerintah mengawal sepenuhnya pemilikan dan pengagihan sumber-sumber pengeluaran tertentu.

ISU MASALAH SEJAGAT

Di dalam kertas kerja ini kami hanya akan menyentuh mengenai masalah ekonomi dan politik dalam perbincangan isu-isu masalah sejagat. Ideologi ini diyakini tidak dapat memberi jalan keluar kepada permasalahan ekonomi dan politik yang wujud. Jika ada sekalipun, ianya adalah setakat satu penyelesaian sementara sahaja.

Sistem kapitalisme yang berfahaman materialistik membawa konsep mencari kekayaan dan keuntungan peribadi di mana ini merupakan suatu nilai bagi kepuasaannya. Bagi mereka keutamaan untung yang maksima adalah sebagai matlamat, tanpa sebarang campurtangan dari pihak-pihak lain atau kerajaan dan begitu menggalakkkan pasaran bebas ke arah menunaikan strategi.

ni menunjukkan sistem kapitalis memberikan kebebasan tanpa batasan kepada individu sehingga ia membenarkan apa cara sekalipun untuk mencapai matlamat tersebut selagi ianya tidak mengancam keselamatan negara. Manakala sosialis pula mengekang hak individu secara keterlaluan dan hak sama rata kepada penduduk.

3.1 Isu Ekonomi

Menurut Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad apabila kapitalis mengamalkan sistem pasaran bebas, ekuiti syarikat-syarikat tempatan boleh dikuasai oleh syarikat-syarikat asing. Oleh kerana syarikat-syarikat asing yang masuk adalah kukuh sokongan modalnya, keyakinan pasaran akan pulih yang menyebabkan keyakinan dan pemulihan nilai matawang. Walaupun rakyat akan kembali makmur tetapi bukan negaranya kerana dasar -dasar pembangunan negara mengambil kira syarikat-syarikat gergasi ini kerana mereka adalah pendokong terbesar cukai negara. Ramainya pelabur mereka yang berminat untuk membeli syarikat-syarikat di negara-negara yang menghadapi kegawatan ekonomi. Mereka berkata ada "fire sale" di Asia Timur, iaitu jual murah barangan kedai terbakar. Menurut mereka syrikat-syarikat dan bank-bank di Asia sudah seperti ikan mati yang timbul dengan perut ke atas atau "belly-up". Mereka hanya perlu pilih dan kutip. Yang lainnya boleh di biar mati.

Demikianlah sikap mereka yang kononnya bertanggungjawab memelihara hak asasi manusia di seluruh dunia. Lebih buruk lagi setelah pihak asing ini merosakkan ekonomi kita mereka mendakwa bahawa pembelian syarikat kita oleh mereka adalah bertujuan menyelamatkan kita dan memulihkan ekonomi kita. Perbuatan mereka tidak banyak berbeza dengan penyamun yang menyamun duit kita dan kemudian memberi balik separuh daripadanya sambil mendakwa mereka menolong kita. Dengan itu orang asing bukan sahaja boleh memiliki 100 peratus syarikat dan bank kita tetapi mereka boleh masuk berniaga dalam negara kita tanpa perlu apa-apa penyertaan daripada kita. Mungkin jawatan rendah akan diberi kepada kita tetapi kerana kita dikatakan oleh mereka tidak pandai dan tidak cekap maka jawatan tinggi akan dipegang oleh mereka selama-lamanya.

Sosialis pula tidak begitu berjaya di dalam bidang ekonomi. Idea yang dibawanya bahawa setiap orang menerima bayaran subsidi yang serupa akan tetap bekerja keras dan gembira adalah meleset. Pengeluaran dan kekayaan semakin merosot dan golongan pekerja mula memberontak dan tidak menghargai rejim diktator. Ini dapat dilihat dengan berlakunya pemberontakan di MedanTimmen

Adakah kapitalis baru dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Secara dasarnya kapitalis baru dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Sistem pengurusan modal yang cekap dan sistem kadar pertukaran stabil yang di reka di Bretton Woods. Pengamal kapitalis baru berjaya membina semula ekonomi mengguanakn kombinasi pendekatan kapitalis dan sosialis tetapi sifat tamak yang berakar umbi dalam diri golongan kapitalis tidak pernah terhapus. (Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad, 1998)

3.2 Isu Politik

Apabila kapitalis sudah dapat menekan negara , penguasaan mereka tidak terhad kepada ekonomi sahaja. Mereka juga berminat untuk menguasai politik dan menentukan siapakah yang memimpin. Penguasaan media masa yang boleh mempengaruhi media tempatan telah menyebabkan tuduhan pemerintah yang tidak efisyen. Ini menyebabkan gerakan anti kerajaan dicetuskan.

Kapitalis dan sosialis tidak dapat menyelesaikan masalah politik yang berlaku kerana masalah politik yang wujud tersebut sebenarnya adalah gerakan mereka sendiri. Ini dapat dilihat melalui penerangan sebelum ini. Dasar kapitalis yang meletakkan tanggungjawab pemerintah sebagai pengawal undang-undang adalah tidak bersesuaian dengan kesejahteraan masyarakat. Ini kerana dasarnya sekadar mengubat bukan mencegah.

Bagi kapitalis, individu berhak melakukan apa sahaja untuk mengumpul kekayaan dengan harapan kekayaan itu dapat diberikan kepada orang lain. Oleh itu individu boleh melakukan apa sahaja kerana pemerintah melaksanakan undang-undang agar cara yang digunakan tidak mengancam keselamatan negara.

Sebagai contoh ialah kegagalan aliran sosialis. Bibit-bibit kejatuhan Russia sebagai lambang kuasa yang dibangunkan di atas ideologi komunisme (aliran Marxist ) telah bermula sejak 40 tahun yang lalu. Pada bulan September 1961 Harian Pravda yang menjadi lidah rasmi Jawatankuasa Pusat Parti Komunis Russia telah menyebarkan program parti itu. Rancangan itu ialah fikiran yang memansuhkan jalan atau cara revolusioner seprti yang ditegaskan oleh buku Materialisme Dialektika: " berikutnya peralihan daripada kapitalisme kepada sosialisme dan memerdekan kelas buruh (pekerja) daripada penindas kapitalis. Ini boleh direalisasikan bukan dengan evolusi, bukan dengan memperbaikinya akan tedengan perubahan bentuk dan cara sistem kapitalisme iaitu dengan revolusi".

Harian tersebut juga mengaskan uasaha-usaha merealisasikan masyarakat komunisme seperi yang dirancangkan itu meliputi tempoh 20 tahun akan datang. Di samping itu ia menekankan kegagalan sistem komunis selama 40 tahun yang lalu dalam membentuk asas ideologi dan kehidupan duniawi yang lengkap bagi masyarakat komunisme.

Ini menunjukkan komunisme sebagai satu ideologi telah hilang kekuatannya untuk melaksanakan apa yang dinamakan "kepastian sejarah peralihan daripada kapitalisme kepada sosialisme". Kegagalan itu berlaku kerana teori komunisme tidak ditegakkan di atas usul dan kaedah am yang lengkap untuk memboehkan ideologi itu berkembang.

Prinsip penghapusan hakmilik individu telah ditukar kepada satu penyelesaian yang lebih sederhana iaitu menguasai segenap industri, perniagan luar negara , bank-bank dan segala perkhidmnatan awam. Antara bukti kegagalan perlaksanaan prinsip persamaan di dalam masyarakat komunisme di ungkapkan dalam buku tulisan Krine Brinton yang bertajuk Revolusi Komunisme: unsur, penyelesaian dan hasilnya : " sebagaimana yang diakui oleh para pendokong komunisme sendiri bahawa Russia kini hidup di dalam satu masyarakat yang berbeza-beza dalam pembahagian barang-barang keperluan dan perolehan individu dengan perbezaan yang besar. Seorang ahli politik berkedudukan tinggi, Pengarah Perusahaan , penulis atau penari Ballet hidup bergelumang dengan kemewahan sedangkan rakyat biasa tidak sedemikian".

Keadaan ini menjadikan masyarakat Russia satu masyarakat yang lebih tidak memiliki persamaan dalam bidang ekonomi jika dibandingkan dengan sebarang masyarakat kapitalis.

Fakta ini jelas membuktikan sosialisme pada zahirnya memperjuangkan prinsip persamaan dan keadilan secara teori tetapi gagal apabila dilaksanakan.

PENYELESAIAN MASALAH

4.1 Islam Sebagai Jalan Penyelesaian

Apabila dikaji, dua aliran materialisme tadi, maka dapatlah dibuat kesimpulan bahawa satu pihak terlalu ekstrim untuk mementingkan individu dengan mengorbankan hak orang lain sedangkan di satu pihak kepentingan individu dikorbankan untuk kepentingan masyarakat.

Islam tidak mengkehendaki kedua-duanya, Islam mahu adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat. Setiap usaha untuk memenuhi tuntutan hidup dibenarkan oleh Islam asalkan tidak mengorbankan dan merugikan orang lain. Hubungan individu dan masyarakat umpama satu tubuh dan saling berkehendak serta tidak terpisah. Oleh itu individu bertanggungjawab atas perkembangan masyarakat (Imam Munawir, 1985).

Jika dilihat pelbagai aliran pemikiran, falsafah, peraturan, sistem politik, ekonomi dan sosial ciptaan manusia ditawarkan untuk menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi manusia sejagat. Malangnya, semuanya tewas dan gagal apabila dilaksanakan. Hingga ke hari ini tidak ada satu aliran pun yang dapat memperlihatkan kemampuannya untuk menyesuaikan dengan realiti kehidupan.

Setiap sistem mempunyai falsafah, matlamat, jalan, gagasan dan caranya yang tersendiri mengenai kehidupan. Setiap sistem juga mempunyai masalah dan cara penyelesaiaanmya apabila dilaksanakan. Oleh itu adalah tidak adil dan tidak rasional jika sistem tertentu diminta menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh sistem lain. Logiknya jika kita ingin minta cara penyelesaian sesuatu sistem terhadap masalah kehidupan maka sistem itu perlu diberi peluang terlebih dahulu dilaksanakan dalam realiti kehidupan. Setelah itu barulah dapat dilihat samada masalah itu masih ada ata sudah selesai, berubah bentuk atau unsurnya. Pada masa itu barulah sistem berkenaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap permasalahan yang timbul.

Islam adalah sistem hidup yang lengkap, bersifat sepadu, saling berkait dan menguatkan antara satu aspek denganaspek lain. Sistem ini berbeza daripada sistem lainnya dari segi watak, gagasannya tentang kehidupan dan cara perlaksanaannya. Perbezaan ini adalah perbezaan yang asasi dan menyeluruh. Oleh itu Islam tidak bertanggungjawab terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat hari ini kerana masalah itu lahir akibat Islam dipisahkan daripada realiti kehidupan.

Konsep kapitalisme yang bermula dengan sifat mementingkan diri sendiri akhirnya akan mencapai kemuncaknya di mana sifat-sifat kemanusiaan akan di tekan dan terkubur. Ia akan menjurus kearah ketidak keseimbangan di dalam pembahagian harta kekayaan, dan juga akan ada sesetengah pihak memajukan kepentingan mereka sendiri yang bertentangan dengan kepentingan ramai. Sememangnya kaedah ini begitu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang memandang ekonomi itu hanya sekadar memenuhi keperluan fitrah manusia seperti makan minum, pakai, perumahan dan pendidikan.

Sebenarnya untuk mengambil Islam sebagai penyelesai masalah, terlebih dahulu Islam perlu dijadikan pengatur seluruh kehidupan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia ini. Setelah itu apabila timbul persoalan atau permasalahan barulah wajar untuk meminta pandangan Islam mengenai persoalan itu kerana masalah itu timbul dalam sistem Islam, bukan ditimbulkan oleh sistem bukan Islam. Allah S.W.T berfirman yang bermaksud :

"Wahai orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu". (Al Baqarah, ayat 208).

Islam mendidik manusia dengan sistem tertentu, memerintah dengan hukum tertentu, menyelesai masalah mereka atas dasar tertentu serta mewujudkan sistem kemasyarakatan, ekonomi dan politik yang tertentu. Jadi perkara utamanya ialah melaksanakan Islam sebagai sistem yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan.

 

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan boleh dikatakan bahawa sistem kapitali dan sosialis mempunyai persamaan dan perbezaan yang tersendiri. Keduanya lebih mementingkan kaedah 'mengubati' daripada 'pencegahan'. Sebaliknya jika kita berbalik kepada sistem Islam, ia telah menunjukkan suatu jalan yang betul iaitu mementingkan 'pencegahan' daripada 'mengubati. Kita sepatutnya perlu membangunkan sebuah sistem yang tidak menolak pembangunan material malahan memnggunakan kekayaan material untuk membangunkan suatu kehidipan yang bermoral. Dengan lain perkataan, matlamat yang hendak dicapai ialah untuk mewujudkan suasana kehidupan yang aman dan harmoni.

 

RUJUKAN ;

A Nazri Abdullah (5 Jun 1998), Perang Kapitalis Baru, Berita Harian.

Baharuddin Yatim Dan Sulaiman Noordin (1993), Islam, Al Quran dan Ideologi Masa Kini, Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hugh Stretton (1976), Capitalism, Socialism and The Environment, Cambridge University Press, Cambridge.

Imam Munawir (1985), Kebangkitan Islam dan Tentangan-tentangan Yang Dihadapi Dari Masa ke Semasa, Singapura : Pustaka Nasional.

Kassim Ahmad (16 Dec. 1997), Keruntuhan Sistem Pasaran Bebas, Utusan Malaysia.

Mahathir Mohamad (Dato Seri Dr.) ( 19 Jun 1998), Cabaran Kegawatan, Teks Ucapan Perhimpunan Agung UMNO, Utusan Malaysia.

Peter Saunders (1995), Capitalism : A Social Audit, Open University Press.

Rustam A Sani (10 Jun 1998), Kapitalis Baru Atau Sama, Utusan Malaysia.

Umar Azman Amir Hamzah (5 Jun 1998), Kekarutan Ekonomi Moden, Utusan Malaysia.

Wan Baharuddin Wan Mamat (1995), Sistem Kapitalisme Penyelesai Masalah Sosial ?,Tamadun, Januari 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDUNGAN MUKASURAT

PENDAHULUAN 1

Definisi dan Ciri-ciri 2

Definisi Kapitalis

Definisi Sosialis

Ciri-ciri Kapitalis

Ciri-ciri Sosialis

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN 10

Persamaan Kapitalis dan Sosialis

Perbezaan Kapitalis dan Sosialis

MASALAH SEJAGAT 13

Ekonomi

Politik

PENYELESAIAN MASALAH 18

Kapitalis

Sosialis

KESIMPULAN 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

JABATAN PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN

INSTITUT TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN

 

 

 

SEMINAR PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU GLOBAL

( UHP 6012 )

 

 

APA YANG ANDA FAHAM TENTANG KAPITALISME, TERANGKAN PERSAMAAN DAN PERBEZAANNYA DENGAN SOSIALISME. HURAIKAN SEJAUH MANA KEDUANYA MAMPU MENYELESAIKAN MASALAH SEJAGAT.

 

 

 

PENSYARAH : EN. MORSIN BIN PARMAN

 

 

 

 

 

DISEDIAKAN OLEH :

RAMAN BIN IBRAHIM MT971132

RASHDAN BIN RASHID MT971178

SITI AZURA HUSHIEN MT971182

SITI AZURA ABU HASSAN MT971203

SUZANA BAHARUDIN MT971157

SUZANA ZAINOL ABIDIN MT971158

(SECTION 3)

Zulaida Mohamed SEMINAR PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU GLOBAL Mt 971205

************************************************************************************************************

_PAGE _1_

 

_PAGE _10_

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6___7___8___ë ___________Ô___
__ö

__

__G

__]

___________Â_________(___4____-__$-__ü!___"__;#__K#__É#__Ý#___$__á$__ý$__%__Á%__Æ&__Û&__](__r(__(__d)__{)__$*__*__ÿ*___+__É+__Ö+__È,__Ø,__-__Ö-__-___.___1__41__A1__ü1___2__X2__i2__ã3__ö3__6__Ã6___8__Q8__L9__`9__<=__N=__E__E__G__G__ÄU__ÿU__b__Mc__d__©d__$g__/g__Ng__cg__g__Ëg___h__Ah__h__Íh__ i__(i__mi__~i__Íi__èi__j__ý_ý_ý_ý_û_ý_ý_ý_û_û_û_ý_û_û_ýû_û_û_û_ýû_û_û_û_û_û_ý_ý_ýû_û_û_û_û_û_ý_ý_ù_ý_ý_û_ý_ý_õ_õ_õ_õ_õ_õ_õ___5_6___>*__6__5__a_______&___'___7___8___%___&___ ___!___Ø___Ù___ë __ì __í ___________E

__F

__õ

__ö

__

__F

__G

__ü____________ü____________ù____________ù____________ù____________ò____________ò____________ò____________ò____________ò____________ò____________ò____________ù____________ù____________ë____________ù____________ä____________ò____________ò____________ò____________ß____________Ø____________Ó____________ù__________________________$__8______$_&_
F_____$__Ð______$_&_
F_______$_&_
F______$__Ð__Ð_____$_____$__________&___'___7___8___%___&___ ___!___Ø___Ù___ë __ì __í ___________E

__F

__õ

__ö

__

__F

__G

__]

__C___t______#__________________Ê___Ë___Ú___Û______________Ø______ø__________-___-__$-___!__`!__}"__~"__È#__É#__Ý#___$__à$__á$__ý$__%__%__Á%__Å&__Æ&__Û&__\(__](________________û_ô____ñ__ë_èâÜÖ_Ð________________Ç________________________ _________ __________ _______ _____
$æÿÿ______ _____
Üëÿÿ__ _______ _ _______ _ _______ _ ________ _ ___ _________ _

_____ _
èÿÿÿ_______ __DG

__]

__C___t______#__________________Ê___Ë___Ú___Û______________Ø______ø__________-___-__ø____________ó____________ì____________ì____________ì____________ì____________ç____________ø____________ó____________à____________à____________à____________à____________à____________Ù____________Ù____________Ù____________Ù____________Ù____________Ù____________Ù____________Ù____________Ù____________Ô____________________________$_______$__Ð__h_____$__8__h_____$__ò______$_&_
F _____$__8______$_&_
F____-__$-___!__`!__}"__~"__È#__É#__Ý#___$__à$__á$__ý$__%__%__Á%__Å&__Æ&__Û&__\(__](__r(__(__c)__d)__ø____________ñ____________ñ____________ñ____________ñ____________ñ____________ì____________ø____________ì____________ç____________ç____________à____________ç____________ç____________à____________ç____________ç____________à____________ç____________ç____________ø____________Ù____________Ò____________Ò________________________$___________$_&_
F_______$_&_
F______$_______$__Ð_____$__Ð__Ð______$_&_
F____](__r(__(__c)__d)__{)__þ*__ÿ*___+__È+__É+__Ö+__Ç,__È,__Ø,__-__-__-___.___/___/__

1___1__41__A1__32__42__â3__ã3__ö3__5__5__6__6__Ã6___8___8__Q8__K9__L9__`9__:__:___<___<__<=__==__N=___A___A__?D__@D__E__E__G__G__G__

I__

I__J__®J__ÓK__ÔK__ÑN__ÒN___P___P__dQ__eQ__~T__T__-U__.U__ÃU__öó__í__ç__á__Û__Ø_____ÔÑ____Ë____Å_________________________________________ _______

_ _______

_ _______

_ ________

_ _____

_ _____ ____ _________ _________ _________ __________ _______ _____
áÿÿ_Id)__{)__þ*__ÿ*___+__È+__É+__Ö+__Ç,__È,__Ø,__-__-__-___.___/___/__

1___1__41__A1__32__42__â3__ã3__ø____________ó____________ó____________ø____________ó____________ó____________ø____________ó____________ó____________ø____________ó____________ð____________é____________ð____________â____________â____________â____________ð____________Û____________Ô____________â____________â____________â____________â_____________________________$_&_
F

______$_&_
F

_____$__Ð__Ð______$_&_
F______$_____$________$_&_
F____ã3__ö3__5__5__6__6__Ã6___8___8__Q8__K9__L9__`9__:__:___<___<__<=__==__N=___A___A__?D__@D__E__E__ø____________ñ____________ñ____________ñ____________ì____________ø____________ñ____________ç____________ø____________ñ____________ä____________Ý____________ñ____________ñ____________ñ____________ñ____________ñ____________Ø____________ä____________ñ____________ñ____________ñ____________ñ____________ñ____________ñ___________________$__Ð______$_&_
F______$_____$________$__h_____$__Ð__Ð______$_&_
F

___E__G__G__G__

I__

I__J__®J__ÓK__ÔK__ÑN__ÒN___P___P__dQ__eQ__~T__T__-U__.U__ÃU__ÄU__ÙU__ÿU___W___W__X__X__ø____________õ____________õ____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ð____________é____________õ____________ø____________ø____________ø____________ø____________________$_&_
F______$__Ð_____$_____$__Ð__Ð___ÃU__ÄU__ÙU__ÿU___W___W__X__X___Z___Z__ä\__å\__^__^__í`__î`__b__gc__d__d__d__©d__#g__$g__%g__/g__tg__ug___h___h__jh__kh__ëh__ìh__;i__<i__i__i___j___j__Jj__Kj__j__j___k___k___k___k___k___k___k__ k__k__
k__

k__

k__

k___k___k__*k__+k__?k__@k__^k___k__rk__k__k__k__k__Ëk__Ìk__ík___ú__________________ô_______________________________________ñïèïáØÏÆïÀï______

_____ _
àÿÿÿ____ ____________ _____
ÿÿÿ______ _____
ÿÿÿ______ _____
Îÿÿÿ

_____ _
áÿÿÿ_

_____ _
ëÿÿÿ__

______ ____ _________ _____HX___Z___Z__ä\__å\__^__^__í`__î`__b__gc__d__d__d__©d__#g__$g__%g__/g__tg__ug___h___h__jh__kh__ëh__ìh__;i__ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ø____________ó____________ø____________ð____________ð____________é____________ó____________ð____________ð____________ð____________ð____________ð____________ð____________ð____________ð____________ð____________ð____________ð____________ð____________________$_&_
F______$_____$__Ð_____$__Ð__Ð___;i__<i__i__i___j___j__Jj__Kj__j__j___k___k___k___k___k___k___k__ k__k__
k__

k__

k__

k___k___k__*k__+k__?k__@k__ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________õ____________ü___________________________$_&_
F______$___j__7j__pj__j__j__ôj__l__l__l__n__Ìn__òn__io__ko__lo__ro__so__to__uo__vo__xo__yo__o__o__o__o__o__o__o__ü_ü_ü_õ_óðóð_éæéáéæ_éæéáéæ_ó___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________0J__mH____0J___

_j____0J__U___CJ____5_

_j____U__mH___5_6__@k__^k___k__rk__k__k__k__k__Ëk__Ìk__ík__

l___l__'l__(l__0l__8l__9l__Ul__Vl__`l__il__jl__~l__l__l__l__ø____________õ____________î____________î____________î____________î____________õ____________ç____________õ____________ø____________ø____________õ____________ç____________õ____________ø____________ø____________õ____________ç____________õ____________ø____________ø____________õ____________ç____________â____________õ____________õ______________________$__Ð______$_&_
F_______$_&_
F______$______$_&_
F____ík__

l___l__'l__(l__0l__8l__9l__Ul__Vl__`l__il__jl__~l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__"l__"l__l__l__l__™l__l__ßl__àl__ál__âl__ãl__m___m___m___m___m__m__m__Àm__Ám__Âm__åm__æm__çm__èm__ém__êm__ëm__ým__þm___n__7n__Tn__tn__n__n__n__ýn__jo__ko__öôîôçÞ_ØôÑÈôÂôôô_______________________________________________________Àô________

________ ____________ _____
Ùÿÿÿ

_____ _
ãÿÿÿ____ ____________ _____
ßÿÿÿ

_____ _
çÿÿÿ____ _______

________ _____
ÿÿÿ_Jl__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__"l__"l__l__l__l__™l__l__ßl__àl__ál__âl__ãl__ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü_______________________$___ãl__m___m___m___m___m__m__m__Àm__Ám__Âm__åm__æm__çm__èm__ém__êm__ëm__ým__þm___n__7n__Tn__tn__n__n__n__ýn__ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________ü____________õ____________õ____________õ____________õ____________õ____________õ____________î____________ì_____________________________$__@
_Ð_____$__Ð__Ð_____$___ýn__jo__ko__vo__wo__xo__o__o__o__o__o__ü____________ú____________ñ____________í____________ú____________ñ____________í____________ú____________ú____________æ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________$__@
_Ð_____

h______&`#$__üÿ___________$__ko__vo__wo__xo__o__o__o__o__üüúøüú_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______

_____Ð/ à=!__"__# _$ _%__