Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Kertas KajiSelidik Pelajar Sarjana Pendidikan ITTHO

Koleksi Kertas Kerja Pembangunan Sumber Manusia (MTT2703)

1. Faedah Dan Ganjaran 2. Hubungan Kakitangan 3. Penilaian Pekerjaan 4. Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Jabatan Keselamatan & Kesihatan) 5. Perancangan Sumber Manusia 6. Akta & Undang-undang Pekerjaan Di Malaysia 7. Merekrut Dan Memilih Kakitangan Baru 8. Latihan & Pembangunan Sumber Manusia 9. Analisa Pekerjaan 10. Pengenalan Prosedur Pengurusan Pekerjaan 11. Pengurusan PrestasiLaman Web ini masih dalam pembinaan. Segala komen dan nasihat anda adalah amat dialu-alukan di dalam menghasilkan Laman Web ini. Hubungi email yang tertera. return to main