Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Kertas KajiSelidik Pelajar Sarjana Pendidikan Seksyen Satu ITTHO

Koleksi Kertas Kerja Seminar Pembangunan & Isu-isu Global (MTP3012)
1. KOnflik Etnik Dan Ras

2. Isu Ujian Nuklear

3. Gerakan Keagamaan Menjadi Asas Perubahan 
  Senario Politik Sesebuah Negara

4. Wujudnya Konsep Negara Kaya Dan Negara 
  Miskin Selepas Berlaku Era Penjajahan

5. Peranan Wanita Dalam Pembangunan. 
  Sejauhmana Mereka Diperlukan Dalam Pembangunan Sesebuah Negara 

6. Sistem Perekonomian Berlandaskan
  kapitalis : had-had Peranan Dan Musibah-musibah Ke Atas Pembangunan
  Mampan Sesebuah Negara

7. Isu Pencemaran Alam Sekitar Merupakan
  Satu Isu Global Yang Memerlukan Penelitian Bersama di Peringkat
  Antarabangsa. Bincangkan

8. Migrasi

9. Bezakan Di Antara Konsep Pelarian 
  Dan Penghijrahan. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya
  fenomena ini?

10. Adakah Yang Dimaksudkan Dengan Pembangunan
  Dan Bagaimanakah Hendak Mewujudkan Pembangunan Yang Adil Dan 
  Berkesan 
Laman Web ini masih dalam pembinaan. Segala komen dan nasihat anda adalah amat dialu-alukan di dalam menghasilkan Laman Web ini. Hubungi email yang tertera.

return to main