Make your own free website on Tripod.com

Koleksi Kertas KajiSelidik Pelajar Sarjana Pendidikan Seksyen Tiga ITTHO

Koleksi Kertas Kerja Kajian Sistem Pendidikan Kebangsaan (MTT2353)Teknokrat Islam1.0 Rasional Pemilihan Tajuk.

	Saranan Kementerian Pendidikan untuk menetapkan 60 peratus pelajar aliran sains di universiti tempatan dan 40 peratus lagi oleh pelajar aliran agama dan sastera adalah rasional dalam usaha negara menuju kearah kemajuan sains dan teknologi. Jadi, lebih ramai lagi sumber manusia yang berasaskan sains dan teknologi dapat dihasilkan dimasa depan. Namun, kita tidak seharusnya terlepas pandang mengenai 40 peratus kuota bagi aliran sastera dan agama. Ianya menyentuh pengubal kurikulum Pendidikan Islam dalam merevolusikan sistem yang ada agar terbina jambatan antara kurikulum ukhrawi dan yang bersifat duniawi agar mereka juga berpeluang untuk didedahkan dengan sains dan teknologi diperingkat tinggi.. (Utusan Malaysia, 27 Jun 1997). Persoalanya di sini, sejauhmanakah negara dapat melahirkan tokoh teknokrat Islam yang dapat menguasai bidang agama disamping sains dan teknologi dengan terlaksananya saranan tersebut? 

2.0 Perkembangan Sejarah Pendidikan Islam.

	
	Pendidikan Agama Islam di Malaysia bermula sejak sekian lama dahulu. Pendidikan yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar diajar oleh mubaligh-mubaligh Arab yang berdagang di Tanah Melayu masa itu. Masjid, surau dan rumah-rumah tok guru adalah menjadi tempat di mana ilmu agama ini diajar. Pendidikan pada masa itu tidaklah dijalankan secara formal dan sistematik dengan sistem silibus yang seragam. Silibus adalah berasaskan kepada Al-Quran, Sunnah dan Hadith. (Kementerian Pendidikan Malaysia 1997). 	
	Didalam lapuran Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah (1992), sistem pendidikan agama di Malaysia terbahagi kepada 4 tahap:-
a. Sistem belajar di rumah guru.
b. Sistem pondok.
c. Sistem Madrasah
d. Dasar Pelajaran Kebangsaan.

 Sistem belajar di rumah guru
	Kehadiran Islam telah merubah sistem kehidupan masyarakat masa itu dari Hindu kepada Islam. Oleh sebab itu, Islam diterima sebagai membawa perubahan sosiologi kanak-kanak Islam dalam keluarga Melayu. Hikayat Abdullah Munshi pernah menulis, sesudah boleh membaca dan menulis barulah disuruh mengaji Ilmu Tauhid dan Fiqh. Pendidikan pada awalnya ialah dengan pelajar datang ke rumah guru (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah, 1992)

 Sistem pondok
	Apabila bilangan pelajar makin bertambah, timbullah idea baru dengan membina surau berdekatan rumah guru. Ianya dipelopor oleh ulama yang mendapat pendidikan di Patani. Bilangan pelajar yang ramai dan datang dari beberapa tempat menyebabkan pondok-pondok kecil pula dibina berdekatan dengan rumah guru. Ini bagi memudahkan pengajaran bagi pelajar-pelajar yang datang dari luar daerah. (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah, 1992).

 Sistem Madrasah
	Apabila pendidikan ini semakin berkembang, tumpuannya lebih daripada sekadar kepada ibadah dan tauhid tetapi juga bahasa Arab, Hisab, Geografi dan lain-lain. Jadi, sistem madrasah pula dibentuk. Pada awalnya, madrasah ini adalah yang dibiayai oleh penduduk setempat (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah, 1992).

 Dasar Pendidikan Kebangsaan
	Madrasah telah lumpuh apabila Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) diperkenalkan. DPK diperkenalkan melalui Penyata Pelajaran Razak 1956 dan Penyata Pelajaran Abdul Rahman Talib 1960. Ibu-bapa banyak menghantar anak-anak ke sekolah kerajaan memandangkan peluang untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi adalah lebih luas. DPK dibahagikan kepada:
	1. Sekolah agama dan madrasah rakyat yang didirikan oleh rakyat dan ditadbir sendiri.
	2. Sekolah agama oleh kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri.
	3. Sekolah agama oleh Majlis Agama.
	4. Sekolah Agama dibawah Kementerian Pendidikan (SMKA)
(Sumber: Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah, 1992)

	Sewaktu penjajahan Inggeris, sistem penjajahan Inggeris tidak melibatkan diri mereka dalam hal agama dan budaya Melayu. Seperti contoh, dalam pembinaan sekolah Madrasah. Pada tahun 1917, Madrasah Muhammadiah telah dibina di Kelantan hasil usaha rakyat tempatan sendiri tanpa campurtangan Inggeris. Sekolah ini mempunyai tiga bahasa pengantar iaitu Inggeris, Melayu dan Arab. Kurikulum asasnya adalah bersamaan dengan yang ditawarkan di sekolah menengah akademik biasa. Kursus yang wajib adalah bahasa Arab (komunikasi), Bahasa Arab (lanjutan), Tasawwur,  Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendidikan Syari'ah. Dasar Inggeris yang mengamalkan pendidikan vernakular, memisahkan lagi pendidikan agama dengan pendidikan yang lain. (Chelliah 1960 ).

	Mereka yang mengikuti persekolahan di sekolah agama, kebanyakkannya melanjutkan pelajaran ke Mesir terutama di Universiti Al-Azhar di Kaherah. Ini memandangkan Al-Azhar pada masa itu adalah merupakan gedung ilmu agama yang termasyhur. Pada masa itu, ilmu agama dipisahkan dari ilmu sains dan teknologi. Mereka ini mendalami ilmu agama dengan begitu mendalam tetapi tidak mahir dengan sains dan teknologi. Kelompok yang menuntut di negara-negara barat pula, adalah kebanyakkannya mereka yang mendapat pendidikan Inggeris di tanah air dan dari golongan bangsawan (Chelliah 1960)

	Fenomena lampau ini memberikan kesan sejagat kepada masyarakat sekarang dalam melihat adakah arus teknologi berkembang bersama dengan unsur-unsur kerohanian Islam itu sendiri.

3.0 Islam dan Ilmu Sains

	Menurut Dr Hakimi Ibrahim, Allah menjadikan alam semesta ini penuh dengan peraturan dan hukumnya yang tersendiri. Rahsia dan hikmah di alam fizikal ini sampai masa kini, secara terhad dapat diterokai oleh akal melalui pemikiran sains dan teknologi. Walau bagaimanapun, pengembangan sains tanpa mendapat bimbingan Ilahi akan membawa kepada perkembangan yang tidak bersesuaian dengan fitrah manusia dan pembangunan rohani yang sehingga mengabaikan sains dan teknologi juga akan membawa kepada kehancuran (Berita Harian, 10 Julai 1998) .

	Menurut Ziauddin Sardar (1981),  Islam bukan sahaja menghasilkan ahli-ahli sains yang terkemuka tetapi juga membentuk satu bentuk sains yang tersendiri. Ini adalah kerana sains dalam Islam adalah menyatukan sains yang objektif ke dalam pandangan hidup Islam. Sains boleh membawa kecelaan apabila melahirkan kesan-kesan sosial yang tidak diingini, apabila membawa kekaburan yang merenggangkan manusia dengan yang lain, apabila ianya membawa kepada kekeliruan bukan pengetahuan.

4.0 Teknokrat Islam.

	Persoalan yang ditimbulkan adalah mengenai siapakah yang boleh dikatakan sebagai teknokrat Islam. Oxford Advance Learner's Dictionary menyatakan definisi teknokrat sebagai 'expert in science and engineering'. Seorang teknokrat secara dasarnya ialah manusia yang mempunyai kepakaran dalam sains dan teknologi. Teknokrat Islam pula,  memainkan peranan besar dalam masyarakat sama seperti ilmuan dan tokoh agama. Mereka juga boleh menjadi sumber rujukan masyarakat apabila wujudnya masalah dalam masyarakat. Apabila wujudnya isu pengklonan manusia, ramai tokoh-tokoh ulama, pemikir memberikan pendapat dan hujah. Kita juga ingin mendengar hujah-hujah dan idea dari golongan teknokrat Islam?

	Sejarah Islam dahulu boleh dibanggakan dengan lahirnya teknokrat Islam seperti Ibnu Sina. Dia bukan sahaja mahir dalam bidang agama tetapi juga merupakan bapa kedoktoran Islam pada masa itu. Buku-buku perubatannya menjadi rujukan dinegara-negara barat. Imam Abu Hanifah yang warak merupakan juga tokoh perniagaan yang handal dan jujur. Al-Khawarizmi pula merupakan tokoh dalam bidang matematik. (Utusan Malaysia 27 Jun 1997). Namun, itu semua faktor sejarah yang lalu dan pada masa ini amat sukar untuk mencari seorang teknokrat Islam seperti mereka.

	Teknokrat ini lahir dari golongan-golongan intelektual yang sering dikaitkan dengan kesarjanaan dan ilmuan. Mereka bukan sahaja mahir dalam teknologi tetapi dalam ilmu agamanya. Menurut Shaharom TM Sulaiman dalam tulisannya di Majalah Pembaharuan (Ogos 1996, m.s 23), kaum intelektual bukanlah sarjana yang mendapat kelulusan tinggi, bukan sekadar ilmuan yang mendalami dan mengembangkan ilmu tetapi kelompok manusia yang merasa terpanggil untuk membaiki dan membimbing masyarakat, memahami aspirasi masyarakat dan menawarkan strategi penyelesaian masalah masyarakat. Di dalam perspektif Islam, seseorang intelektual harus menguasai ajaran Islam termasuk bersikap kririkal dalam menilai sejarah dan juga jujur kepada ilmiah. Ini merujuk kepada perkataan "ulul al-bab" yang disebut di dalam Al-Quran khusus kepada sekelompok manusia yang diberikan keistimewaan dalam bentuk hikmah (kebijaksanan) dan pengetahuan. Terdapat lima tanda yang mengesahkan ciri-ciri intelektual Islam menurut Shaharom TM Sulaiman (1996):
1. Bersungguh-sungguh mencari ilmu.
2. Mampu memisahkan yang buruk dengan yang baik, kemudiannya memilih yang baik walaupun terpaksa berseorangan.
3. Kritis dalam mendengan pembicaraan, mahir merasionalkan ucapan, teori atau dalil.
4. Bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki masyarakat.
5. Tidak takut kepada sesiapapun melainkan Allah.

	Jika dilihat, Imam Al-Ghazali bukan semata-mata seorang sufi ketika ia mengirimkan surat protes kepada penguasa di negerinya. Ibnu Taimiyah bukan semata-mata seorang ahli fikah ketika ia memimpin pemberontakan terhadap kerajaan Mongol. Kesemua mereka ini cuba untuk mengubah sikap masyarakat sebenar masa itu dengan menggunakan pengetahuan agama yang mendalam disamping berpengetahuan dalam pengurusan negara.

5.0 Pendidikan Islam Di Malaysia Kini

	Falsafah Pendidikan Negara amat menekankan dalam melahirkan insan yang mempunyai unsur nilai, insaniah dan kerohanian. Konsep pembangunan jasmani, emosi rohani dan intelektual sering dipertekankan. Ini adalah selari dengan Falsafah Pendidikan Islam iaitu:-
"Menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, peribadi dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat dan negara kearah kebaikkan dunia dan akhirat".
Sumber: Lapuran Tahunan Pendidikan Kemnterian Pendidikan Malaysia, 1996

	Pendidikan Islam adalah antara elemen penting kearah pembentukan diri insan tersebut. Tidak dinafikan perubahan pesat dalam pendidikan negara melalui reformasi pendidikan, telah memberikan impak yang besar kepada cara hidup masyarakat. Jadi, pelajar aliran agama seharusnya seiring bergerak dengan aliran-aliran yang lain. Sehingga 1995, perangkaan pendidikan menunjukkan jumlah sekolah agama seperti berikut:-
Jenis Sekolah	Bilangan Sekolah
SM (A) Negeri	100
SM (A) Rakyat	141
SM (Arab) Negeri	2
SM (Arab) Rakyat	31
Perangkaan Pendidikan 1995, 
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan 

5.1 Peringkat Sekolah

	Lapuran Tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan sistem persekolahan di Malaysia dipisahkan mengikut 3 kelompok utama:
1. Sekolah Harian (Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan)
2. Sekolah Teknik dan Vokasional.
3. Sekolah Kebangsaan Agama.
	Sistem ini melahirkan empat kelompok besar yang lain iaitu dari jurusan sains, agama, sastera dan teknik. Calon SPM, mengambil sekurang-kurangnya lapan matapelajaran dan tidak melebihi sepuluh. Enam matapelajaran teras termasuklah Pendidikan Islam dan empat matapelajaran elektif. Bagi mendapat pangkat 1, calon mestilah sekurang-kurangnya mendapat kepujian bagi enam matapelajaran termasuk Bahasa Melayu dan dua subjek elektif. .Namun begitu, matapelajaran Pendidikan Islam bukanlah menjadi matapelajaran yang banyak membantu dalam kriteria pemilihan untuk ke IPT jika pelajar ingin mengikuti jurusan sains dan teknologi. Ini berikutan pandangan Presiden ABIM, Prof. Madya Dr Muhammad Nur Manuty (Berita Harian, 23 Jun 1997) bahawa pelajar agama tidak dibenarkan mengambil jurusan sains dan sains sosial memandangkan mereka tidak mempunyai komponen mata pelajaran Sains yang melayakkan mereka ke IPT. Beliau juga menyatakan bahawa, polisi baru yang menetapkan 60% kemasukkan pelajar dalam bidang sains ke IPT boleh menyebabkan pelajar aliran agama akan tercicir sungguhpun mendapat keputusan yang baik.

 Matapelajaran Sains di Sekolah Kebangsaan Agama

	Sekolah Kebangsaan Agama (SKA) ditubuhkan bertujuan untuk membina individu yang berjaya dengan nilai-nilai yang seimbang antara rohani dan pengetahuan intelek. SKA menitik beratkan ilmu kerohanian dan kurang penekanan pendedahan kepada ilmu sains seperti Fizik, Kimia dan Biologi. Sehinggalah sekarang, kerajaan cuba memperkenalkan matapelajaran ini di SKA. Ini supaya dapat melahirkan individu yang dapat mengintegrasikan pengetahuan dalam Islam dengan bidang-bidang lain seperti sains dan teknologi. Menurut Mohd Fauzi Mustaffa Al-Besuty (Jun, 1997) pengintegrasi mata pelajaran agama dengan matapelajaran lain adalah perlu dalam merapatkan jurang antara pelajar aliran agama dan pelajar sains yang sekaligus dapat melahirkan bakal ulama dan kelompok profesional. Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya, Universiti Islam Antarabangsa dan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan lebih ramai ulama intelek yang profesional dan progresif.

 Aliran agama di sekolah biasa

	Sistem pendidikan aliran agama telah diperluaskan lagi. Di peringkat sekolah, kerajaan bercadang untuk memperluaskan aliran agama disemua sekolah menengah kebangsaan. Ini memberikan peluang pelajar mengambil bidang agama dan bidang lain mengikut pilihan. Pelajar akan mengambil matapelajaran bahasa Arab sebagai teras dan elektif lain seperti Tasawwur,syariat dan sebagainya. (Berita Harian, Mei 20.1998). Persoalanya, jika matapelajaran ini menjadi pilihan pelajar ianya tidak membantu pemilihan ke IPT kelak bagi mengikuti jurusan sains dan teknologi.
 Tenaga Pendidik

	Didalam Seminar Kebangsaan Kurikulum Pendidikan Islam, satu resolusi mendesak supaya Jabatan Pendidikan Islam dan Moral mengadakan garis panduan untuk mewujudkan pula guru pakar dalam bidang pendidikan Islam. Ini bagi memperbaiki kelemahan dan kekurangan dalam meningkatkan kualiti guru pendidikan Islam. Juga, dicadangkan supaya maktab perguruan dan Jabatan Pendidikan IPT menubuhkan Jabatan Perkaedahan Pendidikan Islam  dalam melahirkan dan melatih guru. (Berita Harian, Mei 19. 1997). Menurut Perangkaan Pendidikan 1995, bilangan guru disekolah agama seperti berikut:
Jenis Sekolah	Guru Terlatih	Guru Tidak Terlatih
SM (A) Negeri	1530	1592
SM (A) Rakyat	231	2456
SM (Arab) Negeri	21	18
SM (Arab) Rakyat	60	403

	Perangkaan tersebut menunjukkan jumlah yang tinggi dikalangan guru tidak terlatih. Ini seharusnya diambil perhatian memandangkan guru adalah merupakan nadi kepada pendidikan.

	Dalam satu kajian "Pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah rendah di Semenanjung Malaysia" (1989), didapati  guru-guru pendidikan Agama Islam lemah dalam kemahiran menulis dan bertutur dalam bahasa Arab. 50% sahaja guru yang menyediakan sendiri alat bantuan mengajar, mengadakan latihan amali dalam aspek ibadah dan pemulihan. Lebih dari 90% guru-guru jarang melatih murid-murid merujuk buku-buku agama di perpustakaan atau sumber-sumber lain. (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997). Perkara ini seharusnya dipandang serius kerana kualiti pengajaran akan menjadi persoalan yang perlu dijawab. 
  
 Pendidikan teknik di sekolah agama

	Berikutan dengan pengenalan aliran teknikal, sekolah menengah agama juga dicadangkan untuk diperkenalkan dengan aliran teknik dan vokasional. Di dalam resolusi utama Seminar Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan telah dicadangkan matapelajaran Lukisan Teknik Kejuruteraan ditawarkan di SMKA begitu juga matapelajaran elektif teknik dan vokasional (Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah, 1992). Langkah ini adalah bijak dalam memberi pendedahan teknikal kepada pelajar agama diperingkat sekolah lagi.

5.2  Peringkat Tinggi

	Timbul persoalan sekarang ini ialah masalah penempatan pelajar aliran agama di IPT. Pelajar aliran agama dikelompokkan dalam jurusan agama dengan terpaksa bersaing dengan pelajar aliran sastera untuk ke IPT. Peluang mereka untuk memasuki jurusan sains dan teknologi adalah tipis jika tidak memiliki asas dalam matapelajaran sains diperingkat sekolah. Penumpuan mereka akan hanya untuk meneruskan pengajian dalam bidang agama kerana mata pelajaran agama yang diambil tidak lagi menjadi kriteria pemilihan ke IPT bagi jurusan sains. (Berita Harian, 23 Jun 1997). Ini sudah menampakkan fenomena lalu berulang lagi dimana negara masih gagal untuk melahirkan golongan teknokrat Islam meintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan. 

	Dalam pada itu perancangan penubuhan Universiti Teknologi Islam (UNITI) sebagai satu universiti swasta telah mendapat perhatian ramai. Atas kesedaran ini, UNITI memberikan peluang kepada pelajar jurusan agama untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan. Ini disebabkan syarat ke IPT tempatan terhad kepada aliran sains sahaja, pelajar aliran agama yang berminat diketepikan. (Watan, Julai 18. 1996). Usaha ini dapat membentuk golongan profesional yang bukan sahaja mahir dalam bidang teknologi dan sains tetapi juga mempunyai pegangan yang kuat dalam agama.

6.0 Arah Masa Depan Aliran Agama 

	Tidak dinafikan pencapaian akademik pelajar aliran agama adalah sungguh memberangsangkan. Disamping itu juga, keperibadian akhlak pelajar aliran agama juga adalah baik. (Berita Harian, Mac 1997). Namun begitu, tahun 2020 mengundang pembangunan negara Malaysia berasaskan teknologi mengikut acuan budaya tersendiri. Ianya juga menuntut kepada pengislaman ilmu dalam matapelajaran bukan agama. Adakah negara sudah bersedia dengan generasi yang menguasai kedua-dua bidang ini. Ianya penting dalam memberikan tasawur yang betul untuk menghasilkan golongan profesional Islam seperti jurutera, akauntan dan doktor mengikut acuan Islam.

	Rang Undang-Undang 1995 membincangkan isu pendidikan Islam yang mana ianya akan diperluaskan disemua kategori sekolah termasuk sekolah swasta. Jika sebelum ini, ianya hanya diwajibkan disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan apabila terdapat 15 atau lebih pelajar Islam. Subseksyen 18(2) pula menjadikan Pendidikan Islam sebagai matapelajaran teras. Resolusi Seminar Pendidikan Islam Kebangsaan 1995 telah dibuat berhubung dengan penyusunan semula kurikulum, pendidikan guru dan strategi pengajaran akan dilaksanakan untuk memberi pendekatan baru terhadap pendidikan Islam (Rang Undang-Undang Pendidikan, 1995)

7.0 Cadangan

 Refomasi Kurikulum Pendidikan Islam

	Banyak perubahan yang perlu dilakukan dalam usaha untuk merealisasikan cita-cita untuk melahirkan lebih ramai lagi teknokrat Islam. Malaysia, yang bercita-cita untuk menjadi pusat ilmu serantau seharusnya melakukan reformasi dalam pendidikan Islam. Di dalam Seminar Kebangsaan Kurikulum Pendidikan Islam satu resolusi telah diambil iaitu:
"Berdasarkan kehendak masa kini, Kurikulum Pendidikan Islam yang sedia ada sudah lengkap dan mampu menanggani masalah masyarakat kini, jika semua kehendak dan ketetapan dipatuhi, terutama aspek perkaedahan, kesepaduan dan penilaian"
(Utusan Malaysia 27 Jun 1997)

Jika diamati resolusi tersebut, kurikulum sains dalam pendidikan Islam tidak menjadi isu yang diambilkira dalam resolusi tersebut memandangkan ianya sudah lengkap.

 Suntikan matapelajaran sains

	Jadi, apakah rasionalnya Kementerian Pendidikan memperkenalkan matapelajaran pendidikan teknik (Lukisan Kujuruteraan) di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, aliran agama di sekolah biasa dan matapelajaran sains di sekolah agama? Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Khalid Yunus (Berita Harian 30 Mac 1998) ianya adalah untuk memberikan peluang yang sama kepada pelajar aliran agama ke IPT. 

	Jika diperhatikan, Kurikulum Pendidikan Islam dahulu terikat kepada membaca Al-Quran, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran surah-surah, menyakini asas keimanan, mengamalkan asas Fardu Ain dan mengamalkan akhlak Islamiah. Jika ini berlaku menurut Datin Dr. Rohaty Mohd Majzub, Pensyarah Jabatan Asas Pendidikan UKM (Utusan Malaysia, 27 Jun 1997) akan berlaku kejutan kurikulum dikalangan pelajar sekolah agama apabila menjejakkan kaki ke universiti sebagai pelajar sains. Jadi, tidak salahnya mengubah falsafah pendidikan agama kerana bukannya mengubah falsafah agama kerana pelajar telah didedahkan dengan matapelajaran sains dan teknikal sejak dibangku sekolah lagi (Utusan Malaysia, 27 Jun 1997). Tindakan adalah wajar bagi Kementerian Pendidikan menyuntik aliran sains dan teknikal ke sekolah agama. Pendedahan ini perlu agar tidak wujud fobia hingga boleh membawakan istilah sekularisme dalam pendidikan difikiran pelajar. 
 Mengintegrasikan sains dan agama

	Sistem Pendidikan di negara Islam menggunakan andaian asas dari sistem pendidikan barat. Ini dapat dilihat melalui pembahagian antara dua bahagian penting iaitu 'kehidupan' dan 'keagamaan'. Ini tidak diterima oleh Islam dengan membahagikan agama dengan sains dan teknologi. (Ziauddin Sardar, 1981). Sememangnya Islam tidak pernah manafikan pembangunan sains dan teknologi asalkan pembangunan itu bertempat dan membawa manafaat (Dr. Hakimi Ibrahim, 10 Julai 1998).  Kesedaran sains diperingkat sekolah rendah dengan penggunaan sistem pendidikan adalah mesti dijalankan dengan lebih sistematik dan terperinci.

	Menurut Mohd Fauzi Mustaffa, Pegawai Penyelidik IKIM, langkah-langkah yang perlu diberikan perhatian serius dalam melahirkan lebih ramai teknokrat Islam di masa hadapan antaranya:
a) Penekanan aliran sains diseimbangkan dengan aliran sastera.
b) Kelemahan tenaga pengajar perlulah diperbaiki melalui latihan khas, kursus, program dan lain-lain.
c) Kelemahan pelajar aliran agama dalam penguasaan bahasa Arab dan Inggeris- kebanyakkan cadangan untuk mengajar sains dan teknologi kepada orang awam adalah dengan bahasa Inggeris. (Ziauddin Sardar, 1981 m.s 228)
e) Kelemahan kurikulum pendidikan agama yang tidak menekankan aspek sains dan teknologi.
f) Kekurangan kemudahan asas dan peralatan dalam proses pembelajaran.
(Berita Harian ,27 Jun 1997)

Langkah-langkah tersebut telah pun dibincangkan sebelum ini dan usaha berterusan bagi merealisasikan usaha ini seharusnya diambil.
.  
	Usaha-usaha ini merupakan satu titik tolak kepada aspirasi negara dalam melahirkan teknokrat Islam dimasa depan. Semoga perbincangan ini dapat membuka mata masyarakat dalam melihat fenomena yang berlaku sekarang ini.Bibliografi

Akhbar:

Berita Harian 23 Jun 1997
Berita Harian. 20 Mei 1998
Berita Harian. 30 Mac 1998
Berita Harian. 1 Mac 1997
Berita Harian 19 Mei 1997
Dr Hakimi Ibrahim (1998, Julai 10). Sains dalam Islam. Berita Harian
Mohd Fauzi Mustaffa Al-Besuty (1997, Jun 27). Masa Depan pelajar aliran agama. Berita Harian
Watan. 18 Julai 1996, m.s 25

Buku:
Chelliah D. D. (1960). History of Education Policy of the Straits Settlements. Singapore: G.H.Kiat & Co. Ltd.
Penyeliaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah (1992). Kuala Lumpur: Jemaah Nazir Sekolah
Ziauddin Sardar. (1981). Sains, Teknologi Dan Pembangunan Di Dunia Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
Internet:
Kementerian Pendidikan Malaysia (1997). April 8, 1997 dari World Wide Web: http://eprd.kpm.my/edustruc.html
Rang Undang-Undang Pendidikan (1995). Nov 29,1996 dari World Wide Web: eprd.kpm.my/undang.html
Majalah Berjilid:

Shaharom TM Sulaiman. (Ogos 1996). Majalah Pembaharuan, Siapakah Intelektual Islam (m.s 23). Kuala Lumpur: Penerbitan Zin

Laman Web ini masih dalam pembinaan. Segala komen dan nasihat anda adalah amat dialu-alukan di dalam menghasilkan Laman Web ini. Hubungi email yang tertera.
return to main